Op zoek naar een funtastisch kamp in Zeebrugge?

aze
aze
aze
aze
aze
aze
aze
aze
aze
aze
aze
aze
aze
  • Spelen

  • Knutselen

  • Lopen

  • zwemmen

  • springen

  • vriendjes maken

  • avontuur

  • we doen het allemaal!

Ontdek onze kampen

Zeebrugge

Zeebrugge

Vakantiekampen in Zeebrugge, keuze uit paas- en zomervakanties.

Ontdek dit kamp

Onze visie

Diversiteit

Divertido kampen staat garant voor een vakantieaanbod waarbij de kinderen centraal staan. Tijdens onze boeiende activiteiten vertrekken we steeds vanuit de belevingswereld van de kinderen en jongeren. Deze insteek zorgt ervoor dat we inspelen op de interesses, noden en context van iedereen. Ieder individu wordt hier geprikkeld en uitgedaagd. Voor Divertido kampen is elk kind van tel. We zorgen ervoor dat iedereen de kans heeft om zijn eigen persoon ten volle te ontwikkelen en iedereen verbinding kan vinden. Groepverbindende activiteiten zijn dan ook de norm.

Pedagogisch
geschoolde monitoren

Vanuit beroepservaring of door praktijkervaring zet Divertido kampen in op pedagogisch onderbouwde monitoren. De monitoren wakkeren de talenten en de motivatie van elk kind aan. Door hun enthousiasme, kennis, ervaring, begeestering en betrokkenheid zijn ze in staat elk kind ten volle tot ontplooiing te brengen.

Waarden staan
centraal

Bij Divertido kampen voelt iedereen zich welkom en thuis. Basiswaarden als vertrouwen, eerlijkheid, zorgzaamheid en respect staan bij Divertido kampen centraal. Wanneer deze waarden ten volle nageleefd worden creëer je een basis voor sterke vriendschappen en relaties. We zetten in op een gezonde levensstijl waarbij lichaam en geest als een uitdagende eenheid wordt gezien. Creativiteit, avontuur, kwaliteit, plezier, uitdagend spel, leergierigheid en ruimdenkendheid kun je zien als de kenmerken van Divertido kampen.